Shoppegram docs

Search for any help questions or topics.

Perkara Asas Menus

Penjelasan tentang menus dan cara untuk menggunakannya
Avatar
Farhan Mohamed
Written 1 month ago
Menus adalah sebuah elemen penting untuk memudahkan pelawat-pelawat mendapatkan maklumat tentang website ecommerce dengan Shoppegram. 

Secara asasnya Shoppegram sudah bekalkan 2 Menu yang tertanam di dalam setiap Themes iaitu:- 

  1. Main Menu
  2. Footer Menu
Namun secara default sekiranya pertama kali baru mendaftar, hanya Main Menu sahaja yang telah ditetapkan kepada pengguna. 
Main Menu

Main Menu adalah menu yang berada di bahagian paling atas di dalam website. 

Rujuk gambar di bawah:- 

Theme Solaris


Theme HartamasFooter Menu

Theme Hartamas
Theme SolarisHome, Products, Tentang Kami adalah merupakan Menu item yang berada di dalam Main Menu

New Arrival, Fast Selling adalah merupakan Menu Item yang berada di dalam Footer Menu.


Menu item

Menu item adalah komponen yang akan dimasukkan ke dalam Main Menu atau Footer Menu untuk membolehkan link tersebut di klik dan navigasi ke destinasi yang telah ditetapkan. 

Menu item hanya boleh dinavigasi kepada Pages dan Categories sahaja. Ini bermaksud, apabila menu item tersebut di klik, ianya akan dibawa kepada pages atau categories yang telah ditetapkan sahaja. 


😞 😐 😃