Shoppegram docs

Search for any help questions or topics.

Setup Product Variants

Tutorial cara membuat Product Variants
Avatar
Farhan Mohamed
Updated 2 months ago
Product variants digunakan untuk membuat lebih dari satu pilihan bagi produk yang sama. 

Sebagai contoh produk baju yang mempunyai banyak saiz. 

Variants juga boleh digunakan sebagai pilihan untuk membuat produk kombo. 

Sebelum anda meneruskan tutorial ini pastikan anda telah menambahkan produk anda terlebih dahulu dan save produk tersebut. 

Setup Product Variants

Log masuk ke Dashboard Shoppegram anda dan pergi ke bahagian: - 

Products -> All Products -> klik pada nama produk 

Seterusnya klik pada tab Variants Secara default untuk setiap produk akan keluar Default variant. 


Setup Variants untuk Produk

Masukkan nama Variant yang pertama pada perkataan Default contohnya saiz S. 

Klik butang Save.

Seterusnya untuk tambah lagi variant hanya perlu klik butang Add variant

Masukkan detail variant kedua untuk produk tersebut contohnya saiz M

Ulang proses ini untuk variant yang seterusnya. 


Lihat hasil variant anda dengan klik butang preview pada tab Item Setup variants untuk Combo

Proses yang sama juga seperti setup variant untuk Product. 

Cuma pada bahagian Name itu boleh isikan nama seperti contoh di bawah. 
Klik butang yang Add variant untuk menambah variant combo contohnya seperti di bawah. 
Jadi hasilnya di product page anda akan ada pilihan untuk 1 unit atau combo. Selamat Mencuba
😞 😐 😃