Shoppegram docs

Search for any help questions or topics.

Setup Store Location

Tutorial untuk menetapkan lokasi perniagaan anda bagi digunakan untuk tujuan Shipping Provider
Avatar
Farhan Mohamed
Updated 6 months ago
Di dalam Shoppegram mempunyai Shipping Provider yang boleh digunakan untuk menempah perkhidmatan courier tanpa perlu copy paste alamat untuk digunakan pada Shipping Provider

Shipping Providers adalah syarikat yang menawarkan platform servis untuk menempah kutipan dan penghantaran parcel-parcel anda. Di dalam Shoppegram buat masa mempunyai 2 Shipping Provider iaitu MyparcelAsia dan juga Delyva. 

Klik pada Settings -> Location
Isikan maklumat menngenai alamat kutipan parcel anda pada ruangan yang telah disediakan. 

Perlu diingat bahawa, sebarang kesalahan pada ruangan ini akan menyebabkan parcel anda mungkin tidak dapat dikutip. 

Setelah selesai diisi, klik butang Update 

Kini proses menetapkan lokasi telah pun selasai. 

😞 😐 😃