Shoppegram docs

Search for any help questions or topics.

Setup COD Shipping & Payment

Tutorial cara membuat tetapan COD bagi Shipping dan Payment
Avatar
Lutfi Azhar
Updated 6 months ago
Rujukan 5.1

Isikan maklumat berbentuk arahan, peringatan atau informasi pada borang “Additional Details”.

Maklumat yang diisi pada bahagian ini akan dipaparkan pada “Checkout Page” ketika pengguna hendak membuat pembelian. Lihat gambar Rujukan 5.2

Sebagai contoh “Barang sampai baru bayar”.

Jadi maklumat ini akan dipaparkan sebelum complete order.

Rujukan 5.2

Borang "Payment Instruction" ini akan dipaparkan pada “Thank You” page iaitu selepas pengguna klik butang “complete order”. Lihat gambar Rujukan 5.3

Rujukan 5.3

Pastikan kotak “Enable Cash On Delivery” ditanda seperti gambar Rujukan 5.4 dan terus tekan butang “Save

Rujukan 5.4

Anda boleh tentukan harga COD berdasarkan 2 cara iaitu “Weight based rates” kadar kos berdasarkan berat dan “Price based rates” kadar kos berdasarkan Harga.

Untuk penjelasan lanjut mengenai perbezaan weight based rates dan Price based rates boleh rujuk pada link ini.

Contoh ini akan menggunakan “Price based rates”.

Klik tab Price based rates > Add rate. Gambar Rujukan 1.4

Rujukan 1.4

Name: namakan ikut nama yang sesuai contohnya COD Tetapkan harga yang anda nak charge pada customer pada ruangan “Price” dan pastikan kotak “Cash on Delivery” itu ditanda seperti gambar dibawah. Teruskan tekan butang “Add

😞 😐 😃